Cashakuten - Snabba lån för alla

CashNews

Om pengar, lån och skulder

Förre finansministern Anders Borg investerar i Lendify

(2018-10-05) Anders Borg gått in med ett okänt belopp i Lendify som administrerar lån mellan privatpersoner, så kallade peer to peer-lån. Totalt har bolaget tagit in 220 miljoner kronor i riskkapital. Lendify har sedan lanseringen 2015 lånat ut över 1,4 miljarder kronor som finansierats av närmare 10.000 aktiva investerare.
Anders Borg har tidigare investerat i portföljförvaltningstjänsten Lysa och Dicopay - en fakturaapp för småföretagare.


Bedrägeri med BankID blir svårare

(2018-09-10) Augusti blev ytterligare en rekordmånad för bedrägerier med BankID. Användare har lurats på närmare 40 miljoner kronor under månaden. Företaget bakom BankID säger att tekniken bakom tjänsten aldrig har knäckts utan det är ofta offret som i god tro hjälper tjuven att logga in på t.ex Internetbanken.

För att komma åt problemet kommer man att lägga till ett steg i inloggningsprocessen. När användaren loggar in via sin dator och skrivit in koden i bankID-appen kommer en QR-kod upp på datorskärmen. Den måste verifieras genom inläsning med hjälp av kameran på användarens mobiltelefon. Det kommer alltså endast gå att logga in från den dator användaren har framför sig för tillfället.
Säkerhetsuppdateringen gäller endast inloggning med mobilt bankID mot tjänster i datorn, inte mot tjänster via mobiltelefonen.

Säkerhetsuppdateringen börjar rullas ut från och med den 10 september.


Underskrift krävs vid telefonförsäljning

(2018-09-01) Som ett led i att stärka konsumentskyddet är endast skriftliga avtal giltiga vid telefonförsäljning från den 1 september. Tidigare har ett avtal varit bindande även vid en muntlig bekräftelse vilket missbrukats av en del försäljare när konsumenter har tecknat sig för en tjänst eller köpt en vara utan att vara medvetna om det. Ett skriftlig avtal kan undertecknas skriftligt eller digitalt och en bekräftelse måste skickas till kunden efter att avtalet ingåtts.


Ansökningar om skuldsanering på rekordnivåer

(2018-08-29) Trots en liten minskning från fjol ligger antalet ansökningar om skuldsanering på historisk höga nivåer. Under årets första hälft ansökte nära 10.000 personer om skuldsanering. Det är runt 1000 personer färre än förra året men nära dubbelt så många som under samma period 2016, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande. Tillströmningen av av ansökningar har gjort att väntetiden från ansökan till beslut nu är uppe i nio månader.

Enligt en rapport som myndigheten publicerade i juni så beviljas äldre personer skuldanering i högre utsträckning än yngre. Över åtta av tio över 65 år har hittills fått sin ansökan beviljad medan bara en av fem upp till 25 år fått ett positivt besked. Just nu har 37.000 personer i Sverige en pågående skuldsanering.


Tre av tio byter bank

(2018-08-27) Sedan millennieskiftet har 31 procent av svenskarna bytt bank. Och ytterligare 30 procent överväger att göra det, enligt en färsk Sifo-undersökning. Uppdatering av personlig information hos arbetsgivaren, som kontonummer etc, anges som en betydande orsak till att många ännu inte tagit steget.


Fullt upp hos Kronofogden

(2018-08-24) Antalet ansökningar om betalningsförelägganden till Kronofogden är nära 13 procent fler fram till juni i år jämfört med motsvarande period i fjol. Från årsskiftet till i mitten av augusti har det lämnats in drygt 11.000 ärenden. Största ökningen, en tredjedel, står landstingen för. Under hela förra året kom knappt 15.000 ansökningar in. Från myndighetens sida har man sett en tydlig ökning av skulder kopplade till handel på nätet. "Möjligheten att betala mot faktura, vilket är att betrakta som en kredit, driver på utvecklingen", säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden.


Explosion av konsumtionslån

(2018-08-23) Blancolånen - konsumtionslån i dagligt tal, har ökat explosionsartat. De senaste 10 åren är ökningen 273 procent, enligt statistik från Finansinspektionen. Det är inte minst de större konsumtionslånen som ökat. Antalet lån över 250.000 kronor som togs 2017 är sju gånger fler än 2008.


Resurs Bank toppar anmälningar

(2018-08-21) I takt med tillväxten av svenska låneaktörer - främst online - har anmälningarna till Konsumentverket ökat. Flest anmälningar har Resurs Bank fått. Från januari 2017 och fram till idag har banken dragit på sig 28 anmälningar. 20 gäller ”vilseledande marknadsföring” och 8 ”oskäliga avtalsvillkor”. Resurs Bank toppar också antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden med 11 stycken under samma period.


Smslån byter skepnad

(2018-08-20) Efter den första september 2018 träder en ny lag i kraft som innebär ett tak för nominella låneräntor. Räntan får inte överstiga en referensräntan (som är nära noll just nu) plus 40 procentenheter. Tanken är att få bukt med snabba krediter, så kallade smslån, som ofta kännetecknas av höga årsräntor. Vidare får inte den totala kostnaden för ett lån inte överstiga det lånade beloppet. Den som lånar 5.000 kronor ska alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än 10.000 kronor.

Lagstiftningen omfattar dock inte den effektiva räntan där olika avgifter ingår som uppläggningsavgift, aviavgift etc. Långivarna har därför anpassat sina låneprodukter och börjar ta ut avgifter som kompenserar för deras minskade ränteintäkter. Vidare har även en omläggning från korta lån till löpande krediter gjorts.


Banker hjälper bedragare

(2018-08-19) Trots mantrat från bland andra polis och banker om att inte avslöja bankID-uppgifter till okända som kontaktar dig, ber dig många banker göra just detta när de själva ringer upp. En bedragare utger sig ofta vara från offrets bank och ber om BankID eller dosa för identifiering. Med dessa uppgifter kan bedragaren sedan länsa offrets bankkonto, ofta via Swish. Stefan Larsson på Malmöpolisen säger till Helsingborgs Dagblad att det bästa är att anamma en nolltolerans mot att lämna ifrån sig uppgifter till okända. "Ta dig till bankkontoret istället", uppmanar han.


Studielån till körkort

(2018-08-17) Från 1 september blir det möjligt att få lån till körkort av CSN. Villkoret är att du är arbetslös och mellan 18 och 47 år samt inskriven på en körskola. Lånet är på max 15.000 kronor och gäller B-körkort. Ansökan görs direkt till CSN på webben.
Lånet betalas ut med 5.000 kronor i tre omgångar och skall betalas tillbaka med 300 kr i månaden under 50 månader. Nästa år kan lånet även komma att omfatta alla ungdomar i åldrarna 19 till 20 år som avslutat en gymnasieutbildning. 


Studenter får mer i plånboken

(2018-07-01) Från och med den 1 juli 2018 höjs beloppen för studiemedel och studiebidrag för studerande vid gymnasie- och folkhögskolor samt komvux. För gymnasiestuderande gäller det dessutom retroaktivt - från 1 mars. För helstidsstuderande är det nya beloppet 10.444 kr i månaden varav 7280 kr är lån och 3164 kr är bidrag.


Allt fler positiva till Kronofogden

(2018-06-29) Kronofogdemyndighten klättrar i Kantar Sifos anseendeindex varje år sedan 2014, med undantag för 2017. Från index 34 för fyra år sedan till 42 i år. Anseendeindex bygger på intervjuer med 8000 slumpvis utvalda personer i Kantar Sifos webbpanel som består av 100.000 personer mellan 18 och 75 år. Av 39 undersökta myndigheter hamnar Kronofogden på plats 14 i årets undersökning. Högst anseende har Kustbevakningen lägst Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

//

Betalningsanmärkningar

Har jag en betalningsanmärkning?

Det kan du kontrollera med ett rikstäckande* kreditupplysningsföretag. Alla personer över 15 år finns registrerade med sina personliga och ekonomiska förhållanden hos de största. Informationen bygger på uppgifter från bland andra Kronofogden. Det är kreditupplysningsföretagen som utfärdar en betalningsanmärkning och den finns normalt kvar i registren i tre år för privatpersoner.

Rättelse hos Kronofogden

Det händer att personer hamnar i Kronofogdens register på felaktiga grunder. Om du anser att så är fallet finns möjlighet att ansöka om en rättelse. Om Kronofogden beslutar att rätta den felaktiga uppgiften får kreditupplysningsföretagen reda på detta och är skyldiga att ändra i sina register.

Betalningsföreläggande

Då får du ett betalningsföreläggande

Den som vill ha hjälp med att få betalt lämnar in en ansökan till Kronofogden om att få skulden fastställd i ett betalningsföreläggande. Kronofogden informerar om kravet via brev till den skulden gäller. Om inte mottagaren bestrider skulden så beslutar myndigheten om ett betalningsföreläggande. Detta föreläggande kan sedan användas för att begära utmätning. Skulder till staten som CSN-lån, skatter, tv-licens och liknande, går direkt till utmätning, utan föreläggande.

I samband med ansökan om betalningsföreläggande ökar skulden med 860 kr, som är olika avgifter Kronofogden tar ut.

När preskriberas en skuld?

Preskription innebär att den som hävdar en skuld förlorar sin juridiska rätt att få den betald. Den är inte längre utmätbar av Kronofogden.
 • TRE år. Konsumentfordringar som elräkning, telefonräkning, hyra och postorderskuld.
 • FEM år. Fordringar till staten som olika skatter och underhållsbidrag.
 • TIO år. Enskilda fordringar som privatlån och banklån reglerade i ett löpande skuldebrev.

 • Skuldsanering - så funkar det

  Vad är skuldsanering?

  Det innebär att Kronofogdemyndigheten efter prövning beslutar att en skuldsatt personer slipper att betala sina skulder helt eller delvis. Detta regleras i Skuldsaneringslagen. Syftet med lagen är att en person ges möjlighet att lösa sina ekonomiska problem som annars inte skulle vara möjligt.

  Vem kan få skuldsanering?

  Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda och som Kronofogden prövar efter en ansökan men huvudvillkoret är att den skuldsatte (gäldenären) inte på något sätt har möjlighet att betala sina skulder under en överskådlig tid. Vidare tas även hänsyn till skuldernas ålder, hur dom uppkom etc. Gäldenären får inte heller ha några dyrbara tillgångar. Skatteverket förklarar och belyser med exempel.

  Upp Hem